Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Överlämna arkiv

Handlingar från verksamheter både inom och utanför Region Skåne kan överlämnas till Regionarkivet. I vissa fall krävs först ett beslut av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Både analoga och digitala handlingar kan överlämnas till Regionarkivet. Regionarkivet äger och ansvarar för överlämnat material som förvaras i något av magasinen eller i det digitala systemet RS eArkiv.

En leverans sker alltid utifrån en överenskommelse och materialet måste vara ordnat och befinna sig i ett godtagbart skick eller format.

Vid förändrade driftsformer påverkas arkiv- och informationshanteringen på olika sätt.

Privatisering och nya driftformer (pdf, nytt fönster)

Privata vårdmottagningar

Privata vårdmottagningar som har ett LOU- eller LOV-avtal kan vid verksamhetens avveckling leverera sina handlingar till Region Skåne. I sådana fall måste ett förvaringsavtal upprättas mellan Region Skåne och den privata vårdinrättningen.

Privata vårdmottagningar i Skåne som inte haft ett LOU- eller LOV-avtal med Region Skåne måste först ansöka till IVO för beslut om omhändertagande. Först efter beslut av IVO kan vårddokumentation omhändertas av Regionarkivet.

Även för läkare, fysioterapeuter och sjukgymnaster som bedrivit vård enligt LOL eller LOF krävs det ett IVO-beslut för att Regionarkivet ska ta hand om deras material.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?