Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 1: 2020 - Digitalisering av sjukvård

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att få medborgarnas syn på olika frågor i den pågående digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Svarsfrekvensen var 70 procent och totalt 6020 skåningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne arbetar med ett nytt och omfattande IT-system för vården - Skånes digitala vårdsystem (SDV). Systemet ska knyta samman vården i hela Skåne genom gemensamma arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare och patienter.

Deltagarna i Region Skånes webbpanel tillfrågades bland annat om synen på hälso- och sjukvårdens tillgång till patientuppgifter samt hur man förhåller sig till att hälsodata används i forskning och förebyggande vård. Resultaten används i den fortsatta utvecklingen av ett ändamålsenligt vårdsystem.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?