Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Region Skånes biobank

Region Skånes biobank är den skånska hälso- och sjukvårdens gemensamma resurs för biobankade prover för vård och behandling samt forskning. Den omfattar samtliga biobanksavdelningar som är upprättade inom Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Region Skånes biobank innefattar runt 30 biobanksavdelningar. Merparten av de biobanksprov som förvaras inom Region Skånes biobank är registrerade i biobanksavdelning BD47, vid Centrala biobanksenheten (CBE). CBE erbjuder registrering, förvaring samt utplock av biobanksprov enligt överenskommelse.

Val av biobanksavdelning

Vilken biobanksavdelning som är lämpligast för förvaring av en provsamling beror på vilken verksamhet som samlar in proven och biobanksavdelningens möjlighet att ta emot och förvara proven.

Biobanksavdelningar Södra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Rådgivning vid val av biobanksavdelning

Om du behöver rådgivning vid val av biobanksavdelning kan du kontakta Regionalt Biobankscentrum Syd (RCB Syd). De kan också hjälpa dig med kontaktuppgifter till ansvarig för respektive biobanksavdelning.

Mer information om RBC Syd och hur du kontaktar dem hittar du på deras sida på Vårdgivare Skåne. 

Regionalt biobankscentrum Syd (vardgivare.skane.se)

Upprätthålla en kvalitetshandbok

Alla biobanksavdelningar behöver upprätta en kvalitetshandbok. Detta för att säkerställa att det finns rutiner för hur prov tas om hand, förvaras och används. Kvalitetshandboken bidrar till att kvalitet, spårbarhet och säkerhet tillgodoses enligt biobankslagen. En mall för att upprätta en kvalitetshandbok är framtagen för biobanksavdelningarna inom Region Skånes biobank.

Mall: kvalitetshandbok för biobanksavdelning inom Södra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Region Skånes biobank: en del av Biobank Sverige

Region Skånes Biobank är en del av Biobank Sverige som är Sveriges nationella infrastruktur för biobankning. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet.

Biobanksverige.se (biobanksverige.se)

Senast uppdaterad: 1 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?