Gå till sidans innehåll

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag har rätt att fritt köra kollektivtrafik i Skåne. Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och erbjuder flera samarbetsmöjligheter.

Kollektivtrafiklagen från 2012 ger privata företag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. Kommersiell kollektivtrafik bedrivs av privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället.

Region Skåne välkomnar kommersiell kollektivtrafik och ser den som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet i Skåne, och bidra till våra mål om ett ökat kollektivt resande.

Kommersiell trafik bedrivs exempelvis som busslinjer till flygplatserna i Skåne.

Erbjudande om samarbete

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt lagen skapa goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik.

För att underlätta för resenärerna erbjuder Region Skåne olika former av samarbeten mellan den samhällsfinansierade kollektivtrafiken – Skånetrafiken – och privata företag. Det handlar till exempel om att dela hållplatser och om gemensamma biljettsystem.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?