Granskningsrapporter

Här redovisas granskningsrapporter som genomförts på uppdrag av Region Skånes revisorer.

Samtliga rapporter är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.

Granskningsrapport

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter