Granskningsrapporter

Här redovisas granskningsrapporter som genomförts på uppdrag av Region Skånes revisorer.

Samtliga rapporter är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.

Granskningsrapport

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter