Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Budget

I budgeten bestämmer de folkvalda politikerna vad du ska betala i skatt och hur pengarna inom Region Skåne ska fördelas.

Region Skånes budget med tillhörande verksamhetsplan är det främsta politiska styrdokumentet för hela verksamheten.

Budgeten anger skattesats, ekonomiska ramar och politisk viljeinriktning som verksamheten ska förhålla sig till. Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan inför varje nytt år. Budgeten innehåller också planering för de två påföljande åren.

Budgetprocessen

Arbetet med att ta fram budget med verksamhetsplan pågår året om. Till att börja med gör Regions Skåne en omvärldsanalys där de trender och händelser i omvärlden som kan påverka Region Skånes verksamhet lyfts fram.

Därefter får nämnderna i Region Skåne möjlighet att yttra sig över vad de anser behöver förstärkas eller utvecklas under kommande år. Politikerna tar sedan fram ett budgetförslag som regionfullmäktige beslutar om.

Budgetbeslut

Politikerna i regionfullmäktige tar beslutet om budget för kommande år antingen i juni eller oktober.

När det är valår fattar det nyvalda regionfullmäktige beslutet senare på året, beslut om skattesats i november och om verksamhetsplan och budget i december.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?