Gå till sidans innehåll

Lex Maria

Allvarliga vårdskador ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det gäller också om det fanns risk för en allvarlig vårdskada. Det kallas för en lex Maria-anmälan.

Prenumerera på lex Maria