Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker arbetar med diagnostik inom hälso- och sjukvården. De gör bland annat de analyser som är nödvändiga för att bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en viss behandling har gett resultat.

Kvinna med skyddsglasögon och handskar i laboratoriemiljö.

Biomedicinska analytiker (BMA) ansvarar för en stor del av den bakomliggande diagnostik som krävs för att bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en genomförd behandling gett resultat.

Utbildning

Grundutbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Det går att få en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, eller en kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Det är en metodologisk basutbildning som förbereder för ett diagnostiskt arbete, vilket ofta är laborativt. Under den treåriga utbildningen tränas studenterna i att lösa metodologiska frågeställningar, för att efter utbildningen kunna vara ett stöd till läkare och övrig vårdpersonal i hela kedjan från provtagning till analys. Teori varvas med praktik under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildningen är en viktig del.

Efter examen går det att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt för den som ska arbeta som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården.

Vidareutbildning

Efter kandidatexamen finns det möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå under två år för att ta ut en masterexamen samt att söka forskarutbildning, vilket innebär ytterligare fyra år efter masterexamen.

Studera till biomedicinsk analytiker (studera.nu)

Vardagen i Region Skåne

Hjärtat klappar för patienterna

Hon kartlägger kroppens mysterier från huvud till tå. Hjärtat klappar också för patienterna. Atefeh Lantau är en av vårdens detektiver och biomedicinsk analytiker.

Atefeh vid ett skrivbord, hon tittar in i kameran.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?