Gå till sidans innehåll

Försäkringskostnader

Försäkringskostnader består av försäkringspremier, externa och interna administrationskostnader.

Fördelning av försäkringspremier och andra kostnader

Merparten av kostnaderna fördelas i koncernen efter olika principer beroende på kostnadsslag. Ett fåtal kostnader läggs på specifika verksamheter utan fördelning – gäller främst försäkringspremier för en enskild verksamhet som olycksfallsförsäkring.

Allt arbete som Söderberg & Partners utför i den ordinarie rollen inom ramen för försäkringsförmedling faktureras Region Skånes försäkringsfunktion oavsett om det gäller Region Skåne, dotterbolag eller stiftelse.

Om beställaren är ett dotterbolag eller stiftelse måste detta anges av Söderberg & Partners eftersom Försäkringsfunktionen vidarefakturerar kostnaderna till beställaren av arbetet. Denna ordning gäller även för instrumentförsäkringen som Malmö Opera och Musikteater har.

Faktureringsuppgifter

Våra adressuppgifter måste vara korrekta eftersom de ligger till grund för fakturering av försäkringspremie.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?