Gå till sidans innehåll

Att bryta smittvägarna

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning i vården är att följa våra basala hygienrutiner. De ska tillämpas vid all undersökning, vård och behandling av samtliga patienter, oavsett diagnos eller vårdgivare.

Grafik bakterier och skyddsutrustning.

Smittor kan spridas på många olika sätt. Vanligaste orsaken till smittspridning är kontaktsmitta, både indirekt och direkt. Indirekt kontaktsmitta överförs via mellanled. Det kan vara händer, kläder eller föremål som bär smittämnen från hud, sår, luftvägar, urin, avföring eller blod.

Direkt kontaktsmitta sker utan mellanled vid fysisk kontakt mellan en person som bär på smitta och en mottagare. Andra typer av smittspridning är droppsmitta, luftburen smitta, tarmsmitta och blodsmitta.

Hjälp oss att bryta smittvägarna genom att följa våra hygienrutiner.

Lämna smycken hemma

Underarmar och händer ska hållas helt fria från armbandsur, smycken, bandage, förband och stödskenor. Långt hår ska sättas upp eller täckas, likaså långt skägg. Naglarna ska vara korta och fria från nagellack och andra konstgjorda material.

Arbetskläder

I många av våra verksamheter används särskilda arbetskläder, dessa får du på plats. Med arbetskläder menas alla synliga plagg som till exempel byxor, skjorta och hijab. Strumpor och skor tar du med dig själv.

Kläderna byts varje dag och oftare vid behov. Ärmarna ska sluta ovanför armbågarna för att minska risken för smittspridning och för att du ska kunna göra en korrekt handdesinfektion.

grafik handtvätt

Handhygien

Den vanligaste smittvägen går via personalens händer. Det är därför väldigt viktigt att hålla en god handhygien.

Handskar

Engångshandskar ska användas när du riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar. De är självklart patientbundna och ska till och med bytas mellan så kallade orena och rena vårdmoment hos samma patient. De får inte återanvändas, även om du desinfekterar dem.

Handskar hjälper till att undvika smittspridning men förhindrar inte spridning av bakterier från en hudinfektion på handen. Det räcker alltså inte att sätta handske eller förband på ett finger med nagelbandsinfektion för att förhindra smittspridning.

Handtvätt

Händerna ska tvättas med flytande tvål och vatten:

  • När händerna känns eller är synligt smutsiga.
  • Efter vård av patient med diarré och/eller kräkning.

Efter tvätten ska händerna torkas torra och därefter desinfekteras.

Handdesinfektion

Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel:

  • Före och efter varje patientkontakt.
  • Före ett rent vårdmoment och efter ett orent vårdmoment.
  • Före och efter användning av handskar.

Så gör du:

  1. Ta rikligt med handsprit.
  2. Gnid in överallt, glöm inte fingertoppar, tummar och underarmar.
  3. Fortsätt gnida in handspriten tills händerna är torra.

Handspriten innehåller återfettande medel för att motverka uttorkning. Skulle du ändå vilja smörja in händerna, kan du göra det med den handkräm som köpts in av oss.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?