Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Delta i studie

Forskningen är beroende av människor som frivilligt ställer upp och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som försöksperson bidrar du till att driva forskningen framåt.

En äldre man sitter i ett vardagsrum och läser.

Vad är en klinisk studie?

I en klinisk studie undersöker vi till exempel säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller en behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara en utvärdering av medicinteknisk utrustning.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. Genom kliniska studier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Delta som forskningsperson

Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt. Det finns också en personlig vinst i att delta då du ofta får en grundlig hälsokontroll och ibland en ekonomisk ersättning.

Vill du veta mer om kliniska studier och anmäla dig för att delta som forskningsperson kan du vända dig till den Kliniska prövningsenheten på Skånes universitetssjukhus.

Senast uppdaterad: 15 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?