Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Nya sjukhusområdet i siffror

Projektet Nya sjukhusområdet Malmö omfattar om- och nybyggnation av ersättningslokaler, en vårdbyggnad, en servicebyggnad, ett bårhus samt utbyggnad av kulvertsystem och teknisk infrastruktur.

Ersättningslokaler

För att skapa plats för det nya sjukhuset behövde flera gamla byggnader rivas. För verksamheterna som fanns i dessa byggnader byggdes ersättningslokaler. 

 • 11 byggnader har rivits. Av dessa är 3 modulbyggnader.
 • 18 000 kvadratmeter lokalyta har renoverats.
 • 2 permanenta ersättningsbyggnader och 1 modulbyggnad har byggts, totalt 16 300 kvadratmeter.
 • Cirka 50 enheter flyttade inom området.
 • Inflyttning till ersättningslokalerna skedde åren 2015–2017.

Vårdbyggnaden

Den nya vårdbyggnaden omfattar cirka 108 000 kvadratmeter fördelat på 2 huskroppar som är 10 respektive 11 våningar höga. Funktioner i byggnaden:

 • 10 vårdavdelningar
 • 244 enkelrum för patienter
 • 23 operationssalar
 • mottagningar
 • ankomstavdelning för planerad kirurgi
 • intensivvårdsavdelning med egna platser för barn
 • publika miljöer med kiosk, apotek med mera.

Vårdbyggnaden har Skanska som generalentreprenör. Den norra huskroppen färdigställdes i början av 2024 och i maj flyttade de första av vårdens verksamheter in. Den södra delen beräknas bli färdigställd år 2025.

Servicebyggnaden

Den nya servicebyggnaden omfattar cirka 27 000 kvadratmeter. Alla verksamheter är sedan våren 2023 inflyttade. Funktioner som finns i byggnaden:

 • kliniskt laboratorium med dygnet runt diagnostik av prover
 • läkemedelsförsörjning
 • sjukhusgemensam teknik
 • varumottagning
 • måltidsleveranser
 • avfallshantering
 • post och paket
 • utbildnings- och administrativa lokaler.

Bårhuset

Det nya bårhuset är sammanbyggt med det gamla kapellet som har ett kulturhistoriskt värde. Bårhuset togs i drift våren 2022.

Bårhuset var en del av generalentreprenaden för servicebyggnaden.

Teknisk infrastruktur

Innefattar bland annat:

 • självkörande truckar (AGV)
 • rörpost
 • kraftsystem
 • tele/IT
 • specialvatten
 • medicinska gaser
 • sprinkler
 • kulvertar.

Projektering och byggnation 2015–2019

Ny förbindelse mellan servicebyggnaden och vårdbyggnad för transporter och medier. Cirka 150 meter lång med teknikdel som är 6 meter bred och transportdel som är 5 meter bred.

Totalt 3 nya teknikkulvertar. Två av dem är ungefär 100 meter och en som är cirka 30 meter lång och 5 meter bred. För att bygga nytt har delar av transportkulvert rivits som sedan återskapats.

Politiska beslut för projektet

Regionfullmäktige beslutade 2013 om ombyggnaden av sjukhuset i Malmö och tilldelade sex miljarder kronor med projekttiden 2014–2020.

I takt med projektets framdrift blev det uppenbart att behoven var större än ursprunglig plan. Hösten 2016 fick projektet Nya sjukhusområdet Malmö uppdrag av politiken att genomlysa projektet. Denna genomlysning innebar att den nya vårdbyggnaden ökade i omfattning från cirka 65 000 till drygt 100 000 kvadratmeter och den nya servicebyggnaden ökade från cirka 15 000 till drygt 25 000 kvadratmeter. Vidare framkom ett större investeringsbehov gällande teknisk infrastruktur.

Regionfullmäktige beslutade juni 2017 att tilldela projektet drygt 12 miljarder kronor för byggnadsinvestering utifrån genomlysningen av projektet för att möta fler av verksamheternas lokalbehov.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?