Gå till sidans innehåll

Skadeanmälan

Har en skada inträffat? Då är det viktigt att anmäla. För snabb hjälp är det viktigt att anmälan sker på rätt sätt.

Det finns olika sätt att anmäla en skada på. Region Skåne har olika försäkringar och vilket försäkringsbolag du ska anmäla till beror på skadan och dess omfattning. Informera dig om vilka försäkringar Region Skåne har och vilka skador de omfattar så du vet till vilket försäkringsbolag du anmäler skadan.

Är du osäker på hur du gör din skadeanmälan eller har frågor, kontakta din kontaktperson i försäkringsfrågor.

Anmäl skadan inom tolv månader

En egendomsskada ska anmälas senast inom tolv månader från det att skadan inträffade. En ansvarsskada ska anmälas senast inom tolv månader från det att skadeståndsanspråket riktades mot Regionen.

Rutiner för skadeanmälan

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?