Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Regionala planeringsprinciper

Region Skånes fyra regionala planeringsprinciper är vägledande och syftar till att skapa igenkänning och enhetlighet i den skånska vården.

Ny- och ombyggnationer av vårdfastigheter i Region Skåne utgår från regionala planeringsprinciper som beslutades av regionstyrelsen den 7 april 2016. Planeringsprinciperna är vägledande och syftar till att skapa igenkänning och enhetlighet i den skånska vården. Målsättningen är att utveckla morgondagens vårdmiljöer ur ett patientperspektiv där verksamhet och lokaler utformas på ett sätt som sätter patienten före organisationen.

Patientsäkerhetsprincipen

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste faktorn som ska prövas vid konflikt med andra principer. Principen syftar till att minimera vårdskador och smittspridning och ska bidra till att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Hållbarhetsprincipen

Hållbarhetsprincipen ska bidra till en attraktiv, säker och läkande miljö där man planerar för ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet. Målet är att skapa långsiktigt användbara byggnader genom att bygga in generalitet, flexibilitet och elasticitet.

Flödesprincipen

Flödesprincipen syftar till att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen och att separera publika och icke publika flöden. Det ska vara enkelt att hitta och orientera sig.

Kunskaps-och utvecklingsprincipen

Kunskaps- och utvecklingsprincipen innebär att man strävar efter att integrera sjukvård, utbildning och forskning genom att underlätta för samverkan med universitet, högskola och näringsliv.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?