Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 11 juni 2024

Regionfullmäktige beslutade om mer pengar till sjukvården i tilläggsbudget

Regionfullmäktige beslöt på sitt sista möte inför sommaren att skjuta till totalt 796 miljoner kronor i tilläggsbudget till hälso- och sjukvårdsnämnden samt psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden.

Ordförandeklubban i Rådhus Skåne liggandes på ordförandes bord.

Regionfullmäktige beslutade också fastställa 2023 års miljöredovisning.
Ärenden i korthet

  • Regionfullmäktige beslöt att tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden 646 miljoner kronor extra under 2024. Pengarna ska användas till att kompensera ofinansierade kostnader som exempelvis externt köpt vård och ersättning för vaccinationskostnader inom hälsovalet. Men de ska även utgöra en pott för merkostnader för omställning kopplat till God och Nära vård. Samtidigt får psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 150 miljoner kronor som ska täcka de ökade kostnaderna för att allt fler döms till rättspsykiatrisk vård. Satsningen möjliggörs genom ökade statsbidrag efter regeringen och dess samarbetsparti i vårproposition och vårändringsbudget föreslagit en ökning av det generella statsbidraget till regioner med 6 miljarder kronor. 796 miljoner går till Region Skåne och beslutet fattas under förutsättning att riksdagen fastställer de ökade statsbidragen på sitt möte imorgon.
  • Regionfullmäktige fastställer 2023 års miljöredovisning för Region Skåne. Miljöredovisningen beskriver status för år 2023 för Region Skånes operativa och strategiska miljömål. Många resultat går i rätt riktning, som exempelvis matsvinn från patientmåltider. Det minskade under 2023 med 12 procent jämfört med 2019 års nivå. Region Skånes utsläpp av växthusgaser uppgick under 2023 till 119 160 ton CO2e, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2022. Under förra året uppgick den sammanlagda andelen fossilbränslefria drivmedel från landbaserade transporter till 97 procent.
    Men i rapporten finns även flera utmaningar eftersom det tuffa ekonomiska läget under 2023 har påverkat möjligheterna att genomföra vissa miljöinsatser. Det gäller bland annat att minska kommunalt avfall i förhållande till producerad vårdtjänst inom hälso- och sjukvården med 40 procent, till 2030 jämfört med 2019 års nivå. Resultatet för 2023 blev en ökning med 6 procent jämfört med referensåret. Även ekologiska livsmedel minskar och ligger på 25 procent och där är målet att 60 procent av Region Skånes livsmedelskonsumtion ska utgöras av ekologiska livsmedel 2030. Enda området som ökade sina utsläpp, jämfört med förra året, blev tjänsteresor och bland resorna är det flygresor som har störst procentuell ökning med 20 procent. 

Regionfullmäktige

Senast uppdaterad: 11 juni 2024