Gå till sidans innehåll

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat skattesats och budget. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i regionfullmäktige, kontakta ordförande Annika Annerby Jansson via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Aktuella möten

Nämndens möten

Regionfullmäktige