Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat skattesats och budget. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne.

Frågor?

Om du har frågor om beslut som har fattats i regionfullmäktige, kontakta ordförande Annika Annerby Jansson via kontaktuppgifterna nedan.

Om du har frågor om sammanträdeshandlingar eller protokoll, kontakta nämndsekreteraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Paus under möte 11 juni

Regionfullmäktige kommer den 11 juni att ajournera sig mellan klockan 09.40 och 11.30 för ett seminarium för fullmäktiges ledamöter. Webbsändningen kommer under den tiden att pausas och återupptas igen klockan 11.30 då fullmäktige fortsätter ärendebehandlingen enligt dagordningen.

 

Aktuella möten

Nämndens möten

Regionfullmäktige