Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 11 juni 2024

Strejk vid vårdcentraler bedöms vara samhällsfarlig

Från klockan 11 på tisdagen utökar Vårdförbundet sin strejk i Region Skåne bland annat vid flera vårdcentraler i Malmö och Lund. Region Skåne bedömer strejken vid vårdcentralerna som samhällsfarlig stridsåtgärd och begär att Vårdförbundet avbryter strejken. Totalt strejkar nu mer än 500 av Vårdförbundets medlemmar i Skåne. Region Skåne fortsätter vidta olika åtgärder för att minimera konsekvenserna och säkra invånares tillgång till vård.

Entrén vid vårdcentralen Södervärn i Malmö.

Vårdcentralerna som Vårdförbundet tar ut i strejk under tisdagen är Lundbergsgatan, Sorgenfri och Södervärn i Malmö samt Getingen och Södertull i Lund samt barnmorskemottagningen Granen i Malmö.

– Vårdcentralen är fundamentet i skåningarnas möjligheter att söka vård. Det är hit gammal som ung vänder sig med såväl stora som små, och akuta behov. Här fångar hälso- och sjukvården upp även svårare sjukdomstillstånd, som exempelvis cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga tillstånd. Det är till sin vårdcentral man som invånare kan vända sig direkt, när man känner att något är fel, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Under strejken kommer de drabbade vårdcentralerna att hålla öppet men tillgängligheten kommer att vara något begränsad. Möjligheten att få kontakt med vården begränsas dessutom ytterligare av att Vårdförbundet samtidigt har tagit ut en tredjedel av 1177 på telefon i strejk. Övriga vårdcentraler kommer att hjälpa till för att säkerställa att samtliga vårdcentraler kan vara öppna, även de som är uttagna i strejk. Det innebär att man som invånare ska söka vård som vanligt, om man har behov av kontakt med vården. Det finns dock risk för längre väntetider.

– Region Skåne har ansvar för att alla Skånes invånare har tillgång till hälso- och sjukvård. Vårdcentralerna kommer att hjälpas åt, men vi ser att Vårdförbundets strejk kommer att drabba allmänheten genom att diagnoser och behandlingar försenas med stora risker för allvarliga vårdskador. Hälso- och sjukvården är ett komplext system, där enskilda delar är beroende av varandra för att fungera. Om enskilda verksamheter tas ut i strejk blir de sammantagna konsekvenserna mycket stora, säger Pia Lundbom.

Region Skåne menar att Vårdförbundets strejk på vårdcentralerna är en samhällsfarlig stridsåtgärd och har begärt lokal förhandling med Vårdförbundet.

Fler stridsåtgärder bedöms som samhällsfarliga

Region Skåne har även kallat till lokal förhandling om Vårdförbundets stridsåtgärder vid Skånes universitetssjukhus som bedöms vara samhällsfarliga. Det gäller en mottagning i Lund samt en avdelning i Malmö. Vårdförbundets strejk riskerar där att skapa fara för patienter med akut stroke samt drabba barn med akuta ortopediska skador, cancer, blodsjukdomar, diabetes och neurologiska sjukdomar. Förhandlingar kommer inledas på torsdag.

– Vi följer noga konsekvenserna av Vårdförbundets strejk, så att inte barn, svårt sjuka och personer med cancer samt våra invånares möjligheter att söka vård drabbas. Vårdförbundet behöver dra tillbaka de stridsåtgärder vi bedömer är samhällsfarliga. Men lika viktigt är det att Vårdförbundet sätter sig ner och förhandlar på nationell nivå med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är bara genom ett nationellt avtal, vi kan få slut på konflikten, säger Magnus Dahlberg, förhandlingschef i Region Skåne.

Region Skåne arbetar intensivt för att på olika sätt minimera konsekvenserna av Vårdförbundets strejk. Invånare uppmanas att söka vård som vanligt, om de har behov. Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas in eller flyttas kommer berörda patienter att kontaktas.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024