Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 10 juni 2024

Signering av Öresundsavtal ramade in danskt-svenskt toppmöte

Idag bar Region Skånes arbete genom Greater Copenhagen frukt. Sveriges finansminister och Danmarks skatteminister möttes i Malmö för att signera det nya Öresundsavtalet. Avtalet kommer att förenkla gränspendlingen och är ett viktigt steg för Öresundsintegrationen.

Från vänster till höger: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad, Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadör i Danmark, Jessika Roswall (M), minister för nordiskt samarbete, Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Elisabeth Svantesson (M), finansminster, Lars Gaardhøj (S), Regionrådsformand Region Hovedstaden, ordförande i Greater Copenhagen, Jeppe Bruus (S), skatteminister Danmark, Morten Dahlin (V), minister för nordiskt samarbete, Sophie Hæstorp Andersen (S), Overborgmester Köpenhamns kommun, Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör i Sverige.

 I början av maj kom det glädjande beskedet att den svenska och danska regeringen enats om ett nytt Öresundsavtal. Det vill säga det avtal som reglerar skatter och pensioner när det gäller arbete och anställningar över den svensk-danska gränsen.

Träder i kraft under 2025

Idag besökte svenska finansministern Elisabeth Svantesson (M) och den danska skatteministern Jeppe Bruus (S) Malmö för att tillsammans med företrädare för Region Skåne och Greater Copenhagen formellt signera avtalet mellan Sverige och Danmark. Det nya avtalet träder i kraft under 2025. 

- Detta är en historisk dag för samarbetet mellan Danmark och Sverige och i synnerhet för Skåne. Jag är mycket glad över att vårt idoga arbete med frågan nu bär frukt i form av ett nytt skatteavtal. Detta är ett viktigt steg för Öresundsintegrationen och kommer att underlätta för alla skåningar som gränspendlar till arbetet, säger Carl Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. 
 
Det nuvarande Öresundsavtalet kom till 2003, men med åren och i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden har det blivit föråldrat. Under pandemin blev det särskilt tydligt, eftersom avtalet inte var anpassat efter exempelvis distansarbete. Inom ramarna för Greater Copenhagen har Region Skåne därför arbetat intensivt för att revidera avtalet med fokus på att göra det ännu enklare för både invånare och näringsliv.  

Toppmöte med fokus på ekonomisk integration i regionen 

Signeringen av det nya svensk-danska skatteavtalet sammanföll med att Greater Copenhagen Task Force träffades för att diskutera den ekonomiska integrationen i regionen. På mötet deltog de svenska och danska ministrarna för nordiskt samarbete Jessika Roswall (M) och Morten Dahlin (V).   

- Att vi har fyra ministrar på besök visar på vilken betydelse Öresundsregionen har för både Sverige och Danmark. Det är också ett bevis på att Greater Copenhagen Task Force är ett framgångsrikt verktyg där vi tillsammans sätter fokus på att lösa de gränshinder som hämmar integrationen i regionen. Nu ser vi fram emot att det nya Öresundsavtalet träder i kraft och att tillsammans med regeringarna fortsätta den konstruktiva dialogen, säger Anna Pettersson, Region Skånes utvecklingsdirektör.  

Bakgrund

Region Skåne är en del av Greater Copenhagen som inrättat en Task Force för att få fart på den ekonomiska integrationen i regionen efter pandemin.  I arbetet ingår representanter från båda regeringarna tillsammans med Dansk Industri, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Öresundsbro Konsortiet.  

Nytt Öresundsavtal undertecknat (regeringen.se)
Nytt Öresundsavtal gör det lättare för gränspendlare att jobba på distans

Senast uppdaterad: 10 juni 2024