Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 7 juni 2024

Lasarettet i Ystad räddas från stängning – Vårdförbundet drar tillbaka strejkvarsel

Efter att Region Skåne krävt att det omfattande strejkvarslet på Lasarettet i Ystad dras tillbaka, med hänvisning till att det var en samhällsfarlig stridsåtgärd, har Vårdförbundet hävt merparten av sitt strejkvarsel. Det innebär att samtliga akutsjukhus i Skåne kan fortsätta hålla öppet och att Region Skåne kan upprätthålla sin kris- och katastrofberedskap.

Skylt med Region Skånes logotyp utanför entrén vid Dockplatsen i Malmö.

– Det är väldigt goda nyheter för Skånes invånare att Vårdförbundet insett faran och dragit tillbaka sitt strejkvarsel mot Lasarettet i Ystad för de delar som vi krävt. Men den pågående strejken innebär trots detta en extrem utmaning för hälso- och sjukvården i Skåne. Därför måste Vårdförbundet nu också ta ansvar och sätta sig vid förhandlingsbordet med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är bara genom ett nationellt avtal som vi kan få stopp på den här konflikten, säger Magnus Dahlberg, förhandlingschef i Region Skåne.

Vårdförbundets strejkvarsel mot flera avgörande verksamheter vid Lasarettet i Ystad hade inte gjort det möjligt att driva sjukhuset vidare som ett akutsjukhus. Därför begärde Region Skåne förhandling, då strejkvarslet var att betrakta som en samhällsfarlig stridsåtgärd med allvarliga konsekvenser för bland annat akut-, förlossnings- och cancervården vid lasarettet.

Vårdförbundet valde under fredagen att dra tillbaka huvuddelen av sitt varsel och Lasarettet i Ystad kommer därmed att hålla öppet som vanligt. Det innebär att Region Skåne har säkerställt beredskapen även med tanke på det förstärkta nationella säkerhetsläget.

Vårdförbundets strejkvarsel kvarstår för en mindre avdelning och ett fåtal mottagningar vid Lasarettet i Ystad. Den patient som drabbas av ett inställt besök kommer att kontaktas.

Tillgängligheten till vårdcentraler och 1177 begränsas

Vårdförbundets strejk kommer fortsätta att påverka tillgängligheten till hälso- och sjukvården i Skåne. Strejken pågår vid Skånes universitetssjukhus och laboratorieverksamheten sedan i tisdags.

Den 11 juni utökas strejken. Det innebär bland annat att Vårdförbundets medlemmar vid Malmös och Lunds största vårdcentraler tas ut i strejk, vilket kommer att öka trycket på både närliggande vårdcentraler och akutmottagningar.

– Vi gör allt för att minimera konsekvenserna för invånarna och kommer att göra allt för att vårdcentralerna ska kunna hållas öppna, genom att flytta personal från andra verksamheter och dra in planerade semestrar. Om dessa åtgärder inte räcker, kan i sista hand vårdcentraler behöva ändra sina öppettider eller i värsta fall stängas under strejken, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Svårare att nå hälso- och sjukvården på telefon

Även möjligheterna till att få kontakt med vården via telefon kommer att minska drastiskt. Detta då en tredjedel av Region Skånes kapacitet att svara invånare via 1177 på telefon kommer att försvinna på grund av utökningen av strejken den 11 juni.

– Detta kommer att ge längre väntetider till 1177 på telefon. Som invånare kommer det helt enkelt att bli svårare att få tag på någon inom hälso- och sjukvården att prata med. Vilket kommer att leda till längre tid till diagnos och behandling. Det finns tyvärr stor risk för att de sammantagna konsekvenserna av Vårdförbundets strejk blir mycket allvarliga och kan leda till att människor inte får vård i tid, säger Pia Lundbom.

Region Skåne arbetar nu intensivt för att minimera konsekvenserna av konflikten. Invånare uppmanas att söka vård som vanligt, om de har behov. Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas in eller flyttas kommer berörda patienter att kontaktas.

Vårdförbundets strejk i Region Skåne

Sedan den 4 juni strejkar omkring 500 av Vårdförbundets medlemmar i Skåne, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Samtidigt fortsätter Vårdförbundet sin övertids- och mertidsblockad mot samtliga verksamheter i Region Skåne.

Vårdförbundet har varslat om att utöka strejken med ett strejkvarsel som gäller från 11 juni och berör vårdcentraler i Malmö och Lund, Sus, 1177 på telefon samt stora delar av Lasarettet i Ystad. Det är detta utökade strejkvarsel mot Lasarettet i Ystad som Region Skåne nu förhandlat med Vårdförbundet om, då det betraktades som samhällsfarlig stridsåtgärd och Vårdförbundet har dragit tillbaka huvuddelen av strejkvarslet. Det innebär att Lasarettet i Ystad kommer fortsätta vara öppet. Övriga strejkvarsel kvarstår.

Såväl det utökade strejkvarslet samt redan pågående strejk kan komma att bedömas som samhällsfarliga stridsåtgärder efterhand situationen utvecklar sig. Region Skåne kommer då att begära nya förhandlingar med Vårdförbundet.

Under fredagen begärde Region Skåne att Vårdförbundet drar tillbaka strejken vid klinisk patologi, då svarstiderna för cancerprover ökat redan efter strejkens första dagar och bedömningen är att strejken gör att svarstiden väntas fortsätta öka på ett oacceptabelt sätt.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024