Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 15 maj 2024

Folkhögskolan ökar sysselsättningen och behörighet till högre studier

Varje år väljer mer än 10 000 individer att fördjupa sig i kunskap och personlig utveckling genom studier på någon av de 19 folkhögskolorna som finns i Skåne. Idag publicerar Region Skåne en rapport som visar att folkhögskolan skapar förutsättningar för fler skåningar att nå behörighet till högre utbildning eller öka sin sysselsättning.

En manlig och en kvinnlig person sitter vid ett bord och diskuterar över en bok.

Region Skåne står för en betydande investering i Skånes folkhögskolor motsvarande 55 miljoner kronor årligen. Region Skåne har även en överenskommelse med folkbildningen i Skåne och stödjer folkhögskolorna till insatser som stärker hållbar kompetensförsörjning som exempelvis utveckling av yrkesutbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden.

– Folkhögskolan är snabbfotad och kan svara upp mot regionala behov och prioriteringar. Skånes 19 folkhögskolor finns över hela länet och kan därmed stärka tillgången på utbildning även på mindre orter, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Stora skillnader mellan olika former av utbildning  

På allmän kurs kan deltagarna få behörighet till fortsatta högskole- och yrkeshögskolestudier medan särskild kurs utgörs av ett brett utbud av profilkurser, varav många är konst- och kulturförberedande utbildningar med estetisk inriktning och yrkesutbildningar.

Rapporten fokuserar på arbetsmarknads- och studiedeltagande för individer som avslutat sina studier på allmän och särskild kurs. Resultatet baseras på tidsperioden 2015-2021 och jämför deltagarna ett år före respektive två år efter studier på folkhögskola i Skåne. 

Allmän kurs ökar högskolestudier och sysselsättning

Deltagarna på allmän kurs står längre från arbetsmarknaden, har en lägre utbildningsnivå och socioekonomisk status året innan påbörjade studier. För deltagare som fullföljer sin utbildning går närmare en tredjedel vidare till studier vid högskola. Men även för elever som avbryter eller avslutar utan behörighet sker en stor förändring. Två år efteråt har sysselsättningen ökat från drygt 20 procent till 50 procent. Även andelen individer med ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla minskar med nästan hälften under samma period.

Yrkesutbildningar leder till jobb

För deltagare som genomgått en yrkesutbildning sker en tydlig förändring. Antalet sysselsatta ökar kraftigt för de som avslutar med intyg om fullföljd eftergymnasial yrkesutbildning. Ett år innan påbörjad utbildning är sysselsättningen 60 procent, en siffra som ökar till 85 procent två år efter studierna.

En stor andel av kurserna på övrig särskild kurs är konst- och kulturförberedande utbildningar med estetisk inriktning. Deltagare på dessa utbildningar söker i högre grad fördjupning inom estetisk eller konstförberedande profil framför behörighet. Utbildningarna fyller en viktig funktion för de högre kulturutbildningarna och kompetensförsörjningen inom hela kultursektorn. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2024