Gå till sidans innehåll
Framsida av publikationen.

Varför behöver barnen vänta på vård?

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En analys av klagomål gällande barn med psykisk ohälsa inkomna till Patientnämnden Skåne under 2021.

I analysen som bygger på 102 ärenden framkommer att många klagomål handlat om långa väntetider, både till utredning och behandling. Flera klagomål handlar även om bristande kommunikation och brister i vård och behandling.

Syftet med analysen är att klagomål som rör barn ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas för att tillgodose patienternas behov och förutsättningar.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?