Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne 2014–2025

Publiceringsår: 2014 | Utgivare: Region Skåne

En sammanfattning av de nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna 2014–2025.

Att satsa på infrastruktur i Skåne innebär att satsa på en långsiktigt hållbar utveckling för Skåne och för hela Sverige. Infrastruktur är en del av samhällsplaneringen och ska utvecklas i samklang med bebyggelse, miljö, kollektivtrafik och näringsliv.

Vart fjärde år får Trafikverket och regionerna i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan respektive en regional transportinfrastrukturplan. Den nationella planen omfattar investeringar i de nationella vägarna och järnvägsnätet, medan den regionala planen omfattar det regionala vägnätet med riksvägar och länsvägar.

Senast uppdaterad: 6 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?