Gå till sidans innehåll
Omslag av årsberättelsen.

Patientnämnden Skånes årsberättelse 2021

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne.

Årsberättelsen är en redogörelse av Patientnämnden Skånes hantering av klagomål och synpunkter under det gångna året. Fokus för årsberättelsen ligger på att beskriva patientärendena.

Under 2021 har patientnämnden intensifierat arbetet med att granska och analysera inkomna klagomål och synpunkter.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?