Gå till sidans innehåll
Rapportens omslag.

Kartläggning: Cities Changing Diabetes Malmö

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Diabetes blir allt vanligare och är ett stort hot mot folkhälsan i världen. Tillsammans med flera andra aktörer har Region Skåne kartlagt diabetesförekomst och dess riskfaktorer i det nutida Malmö.

Resultatet som publicerades 2021 visar bland annat att förekomsten av diabetes typ 2 har fördubblats i Malmö och i hela Skåne på åtta år. Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är särskilt oroväckande. Allt fler mellan 0–29 år har diabetes typ 2 och allt fler löper också risk att drabbas framöver.

Utöver förekomst kartläggs tillgängligheten till vård och annat stöd för personer med diabetes i Malmö.

Kartläggningen är en del av samarbetet Cities Changing Diabetes (CCD) som är ett globalt program för att mota ökningen av typ 2-diabetes i världen. Malmö stad, Region Skåne, Malmö universitet och Novo Nordisk arbetar tillsammans med programmet i Malmö.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?