Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Framsidan på bokslutet 2018

Bokslutsrapport 2018

Publiceringsår: 2018 | Utgivare: Region Skåne

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2018.

Det preliminära bokslutet år 2018, visar ett negativt resultat om 90 miljoner kronor.

Årets resultat uppgår till -0,2 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det fastställda budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 395 miljoner kronor, vilket ger ett budgetunderskott på 485 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?