Regionfastigheter

Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes fastigheter och för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst.

Vi förvaltar 1,1 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi 0.5 miljoner kvadratmeter runt om i Skåne (under 2018).

Regionfastigheter ansvarar också för ny- och ombyggnationer. Just nu genomförs stora bygginvesteringar på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och planeras i Lund.

Förvaltningen leds av fastighetsdirektör Magnus Windblixt.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter