Regionfastigheter

Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes fastigheter och för de externa förhyrningar där Region Skåne är hyresgäst.

Regionfastigheter ska ha ett tydligt verksamhetsfokus och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter.

Arbetet med behovsanalys och planering ska ske i nära samverkan med berörd verksamhet. Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Förvaltningen bildades den 1 oktober 2016 och leds av förvaltningschef Christer Holmgren.

Vår organisation

Stab

Ansvarar för att verksamhetsutveckling, ledningssystem, internkontroll, kvalitets- och processarbete, interna revisioner, miljö, energi, säkerhet, upphandlingar och registratur.  

Ekonomi

Ansvarar för analys, budget, hyresmodell, investeringsprocess, redovisning, rapportering och uppföljning. 

Division Förvaltning

Ansvarar för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning inklusive externa hyresavtal. 

Division Projekt

Utför byggprojekt på uppdrag av division förvaltning. Divisionen ansvarar för byggprocessen från projektering till överlämning av fastighet.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Christer Holmgren
  • Christer Holmgren Fastighetsdirektör
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter