Gå till sidans innehåll

Region Skåne

En pappersbunt fotoraferade stående från långsidan

Regionarkiv

I Region Skåne bevarar vi handlingar för att ta hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vi ska också se till de behov som finns inom forskningen, våra egna verksamheter och rättsväsendet.

 • Regionarkivet

  I Region Skåne bevarar vi handlingar för att ta hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

 • Patientjournaler

  Journalservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne.

 • Betyg

  Regionarkivet gör kopior på de betygshandlingar som finns förvarade hos oss från skolor som tillhört Kristianstad läns landsting och Malmöhus läns landsting.

 • Övriga allmänna handlingar

  Vårdinformation utgör den största delen av arkivets material, men här finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar och kartor.

 • Forska på Regionarkivet

  Vi välkomnar all typ av forskning på Regionarkivet i Lund.

 • Avgifter för allmänna handlingar

  Regionarkivet tar ut avgifter för allmänna handlingar.

 • Överlämna arkiv

  Handlingar från verksamheter både inom och utanför Region Skåne kan överlämnas till Regionarkivet. I vissa fall krävs först ett beslut av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?