Gå till sidans innehåll

Svenska språket inom vården

Goda kunskaper i det svenska språket är en viktig förutsättning för att få svensk legitimation och för att kunna arbeta i svensk sjukvård. International Office kan hjälpa dig som behöver träna på din svenska.

Språkkrav 

För att kunna styrka dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande när du ansöker om legitimation:

  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
  • svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)
  • kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier

Motsvarande kunskaper i danska och norska är också godkänt.  

Om du har medborgarskap i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island och har utbildats utanför Sverige måste du styrka dina språkkunskaper.

För de yrken inom hälso- och sjukvården som inte kräver legitimation finns inga formella språkkrav. Det är dock viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket.

Språkpraktik– träna din svenska i sjukvårdsmiljö  

Är du utbildad utanför Sverige kan du träna din svenska i hälso- och sjukvårdsmiljö och samtidigt få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar. Detta kallas språkpraktik och innebär att du får en chans att utveckla din svenska samtidigt som du följer med och ser hur olika vårdyrken arbetar samt hur svensk sjukvård är uppbyggd. Du får inte utföra några arbetsuppgifter under din språkpraktik.

För frågor om språkpraktik kan du kontakta International Office.

Språkpraktik kan gärna kombineras med undervisning i svenska.

Språkcafé 

Flera gånger per år arrangeras språkcafé där du kan träna dina svenska språkkunskaper. Språkcaféet är för dig som har ett yrke inom hälso- och sjukvården och som arbetar eller vill söka arbete i Region Skåne.

Kontakta International Office för information om när nästa språkcafé äger rum.

På biblioteket på Skånes Universitetssjukhus kan du få hjälp med litteraturlistor i medicinsk svenska.

Kontakt

E-postadress: international.office@skane.se 

Senast uppdaterad: 20 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?