Gå till sidans innehåll

Vårt uppdrag

Regionfastigheters uppdrag är att förse sjukvården och kollektivtrafiken med funktionella och driftsäkra lokaler. Våra fokusområden är energi, säkerhet och hållbart arbetsliv.

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler åt Region Skånes olika verksamheter. Det innebär att vi bland annat utvecklar genom att bygga om och bygga nytt. Vi förvaltar också drygt en miljon kvadratmeter i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll.

Tre fokusområden

Vi arbetar med de tre utpekade fokusområdena energi, säkerhet och hållbart arbetsliv som stödjer Region Skånes övergripande mål.

Energi

Fokusområde energi bidrar till flera av Region Skånes övergripande mål, i huvudsak, hållbar utveckling i hela Skåne och målet om långsiktigt stark ekonomi. Att fokusera på att minska Region Skånes energianvändning bidrar till lägre energikostnader.

Säkerhet

Säkerhetsfrågan är bred och omfattar många olika områden, till exempel IT- dataskydd, brand, robusthet, drift- och patientsäkerhet.

Hållbart arbetsliv

Fokusområdet handlar om hur vi trivs och utvecklas i våra roller och på arbetsplatsen. Genom fokusområdet hållbart arbetsliv säkrar vi genomförandet av vårt uppdrag.

Senast uppdaterad: 16 maj 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?