Gå till sidans innehåll

Försäkringar

I Region Skåne omfattas du av flera försäkringar via kollektivavtal. Att vara försäkrad innebär en ekonomisk trygghet om något skulle hända, till exempel om du blir sjuk, om du skadas i jobbet eller om du skadas på resa till eller från jobbet. Kontakta din närmaste chef om du har frågor om sjukdom och olycksfall.

Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalsgruppsförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning om du är sjuk fler än 90 dagar med cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkringen TFA-KL vid arbetsskada ger ersättning om du under anställningen skulle drabbas av en arbetsskada. Försäkringen kan ge ersättning för inkomstförlust, sveda och värk eller stadigvarande men.

Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL vid dödsfall ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. Gäller i vissa fall även om din make eller maka, registrerad partner eller sambo avlider.

Tjänstereseförsäkring

Du är försäkrad även vid tjänsteresa, det vill säga vid en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för Region Skånes räkning. Resor mellan bostaden och ordinarie arbetsplats är inte tjänsteresa.

Senast uppdaterad: 21 april 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?