Gå till sidans innehåll

Reglementen och riktlinjer

Här finner du reglementen och riktlinjer för regionstyrelse, nämnder och förtroendevalda.

Styrande dokument 

 

Förtroendevalda och politiska sekreterare

Ex: Arvoden och ersättningar och reglementen, riktlinjer och partistöd

Styrande dokument som rör förtroendevalda och politiska sekreterare

Adminstration

Ex: Representation och riktlinje för möten och resor i Region Skåne 

Styrande dokument som rör administration

Senast uppdaterad: 9 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?