Gå till sidans innehåll

Betyg

Regionarkivet gör kopior på de betygshandlingar som finns förvarade hos oss från skolor som tillhört Kristianstad läns landsting och Malmöhus läns landsting.

Oftast finns inte de individuella betygen bevarade. De individuella betygen lämnades ut vid examen och det som i första hand lämnas ut idag är en kopia av skolans betygskatalog. Betygskatalogen är skolans originalhandling och underlag för de individuella betygsdokumenten. Betygskatalogen kan användas på samma sätt som ett individuellt betyg. En kopia av en originalhandling är gratis, såvida omfånget inte överstiger nio sidor.

Vill du beställa ett betyg kontaktar du Regionarkivet. Det gör du enklaste genom att skicka ett mail till: regionarkiv@skane.se. Det underlättar vår handläggning av ärendet om du kan förse oss med följande information:

 • Förnamn och efternamn, även födelsenamn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Skolans namn
 • Utbildningsort
 • Utbildningens namn/kursbeteckning
 • Startår och avslutningsår

Ta hjälp av listan nedan för att hitta namnet på den skola du gått på. Om du inte minns utbildningens namn, kursbeteckning eller exakta årtal kan du gärna notera det. Även ett ungefärligt årtal kan hjälpa oss att hitta ditt betyg men det är bra om du är tydlig med att det är just ungefärligt. Du kan komma att bli kontaktad av handläggare för kompletterande information.

Tänk på att beställa ditt betyg i god tid, eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Skolor

Regionarkivet har betygskataloger eller i vissa fall betyg från nedanstående vård-, hushålls-, yrkes-, lantbruksskolor och andra utbildningar fram till och med senast 1999/2000. I regel förvaras betyg som upprättats 1998 eller senare hos kommunarkiven då de flesta skolorna gick över i kommunal regi. Vårdhögskoleverksamheten gick över till högskolor och universitet. 

 • Axelvolds lanthushållsskola
 • Centrala verkstadsskolan i Lund
 • Hammenhögs lanthushållsskola (senare Solängsskolan)
 • Hörby Lantmannaskola/Hörby Lantbruksskola
 • Lunds praktiska hushållsskola/Lunds Hemsysterskola
 • Milnerskolan (i vissa fall även Friaborgsskolan)
 • Norrängsskolan/Fridhem
 • Osby naturbruksgymnasium (även Osby lantmannaskola, lantbruksskola, lanthushållsskola, skogsskola och skogsbruksskola)
 • Petri Vårdgymnasium
 • Sjuksköterskeskolan Helsingborg
 • Skurups lantmannaskola (även Skurups lanthushållsskola, Skurups lantbruksskola)
 • Sköldenborgsinstitutets yrkesskolor i Helsingborg
 • Småskoleseminariet (Kristianstad)
 • Särskolan i Eslöv
 • Särskolan Helsingborg
 • Särskolan i Lund
 • Särskolan Trelleborg-Ystad
 • Särskolan Ängelholm Roslunda
 • Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH)
 • Tollarps lanthushållsskola (även Träne Slöjdskola)
 • Tomelilla lantmannaskola
 • Victoriaskolan
 • Vårdgymnasiet i Eslöv
 • Vårdgymnasiet Hässleholm
 • Vårdgymnasiet i Klippan
 • Vårdgymnasiet i Landskrona (även Vårdskolan Landskrona)
 • Vårdgymnasiet i Trelleborg
 • Vårdgymnasiet i Ystad
 • Vårdgymnasiet Ängelholm (även Åsboskolan)
 • Vårdhögskolan Kristianstad
 • Vårdhögskolan Lund-Helsingborg
 • Vårdskolan i Lund
 • Vårdskolan Helsingborg
 • Åkersbergs lanthushållsskola
 • Östra Ljungby Naturbruksgymnasium

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?