Gå till sidans innehåll

Rättsskydd miljöbrott

Rättsskydd miljöbrott har exakt samma omfattning i hela koncernen.

Försäkringen gäller om åtal väcks eller misstanke delges en försäkrad i följande situationer:

  • Brott mot den yttre miljön enligt miljöbalken eller lag om transport av farligt gods
  • Brott mot den inre miljön (arbetsmiljön) enligt arbetsmiljölagen eller brottsbalken
  • Tvister i samband med köp eller försäljning av fastighet
  • Personligt behörighetsansvar för elbehöriga

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för alla anställda.

Försäkringsbelopp

50 prisbasbelopp per skadefall och år

Självrisk

5 250 kr per skadefall

Försäkringsbolag

Legal Insurence Group from 230101

Zurich tom 221231

Försäkringens begynnelsedag

2023-01-01

Försäkringsnummer

Legal Insurence Group: 90 000 284

Zurich: 35388

Försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Tidigare försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Försäkringsvillkor (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 22 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?