Gå till sidans innehåll

Forska på Regionarkivet

Vi välkomnar all typ av forskning på Regionarkivet i Lund.

Behöver du ta del av vårdinformation eller annat arkivmaterial till din forskning kontaktar du Journalservice. Vi plockar fram materialet som du sedan kan studera i våra forskarsalar. Kontakta oss gärna i förväg innan du besöker Regionarkivet på Arkivcentrum Syd för en mer skyndsam hantering.

Som besökare har du tillgång till Arkivcentrums pausrum. Här kan du värma och äta både medhavd mat samt köpa kaffe, dryck, kakor och godis i vår varuautomat.

Sekretess

Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av sekretessbestämmelser i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Patientjournaler är exempel på handlingar som är skyddade av sekretess i 70 år. I särskilda fall finns möjlighet att ta del av arkivmaterial i enlighet med från Regionarkivet upprättat förbehåll.

För att få ta del av patientjournaler i forskningssyfte måste kopia lämnas på beslut från Region Skånes centrala prövningsinstans för utlämnande av uppgifter, Samråd KVB.

Särskilda låsbara forskarrum finns för den som har tillåtelse att studera sekretesshandlingar.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?