Gå till sidans innehåll

Pension

Vad gäller kring pensionen?

Din pension består av två eller tre delar: allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Allmän pension är den pension som du får från staten och det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den. Till den allmänna pensionen görs årligen avsättningar på 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till 8,07 inkomstbasbelopp.

Som anställd i Region Skåne omfattas du av en tjänstepension, vilket är en kollektivavtalad pension som kompletterar den allmänna pensionen. Från och med 2023 omfattas de flesta av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Undantag kan gälla bland annat för den som har en pågående sjuk- eller aktivitetsersättning eller om du i 2023 års val kopplat till nytt pensionsavtal hade rätt att välja och valde att stanna kvar i det gamla tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Inbetalningarna till tjänstepensionen är 6 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För löner över denna gräns är avsättningen 31,5 procent upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp. 

Som arbetsgivare betalar vi in pengar till din pension under hela din anställning, enligt det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR ända fram till uppnådd LAS-ålder.  

Löneväxling till pension

Region Skåne erbjuder löneväxling till alla månadsavlönade medarbetare som omfattas av pensionsavtalen PFA, KAP-KL och AKAP-KR oavsett lönenivå. Löneväxling kan ske månadsvis eller som ett engångsbelopp. Minsta belopp att löneväxla är 200 kronor och som mest kan 20 procent av bruttolönen löneväxlas. På det belopp som löneväxlas ger Region Skåne en extra premie på 6 procent. Löneväxling kan ske fram till och med uppnådd LAS-ålder.

Tänk på att löneväxling inte alltid lönar sig. Det kan hända att andra ersättningar minskar till följd av din lönenivå efter löneväxlingen. Löner under 8,07 inkomstbasbelopp ger exempelvis minskad inbetalning till den allmänna pensionen.

Vill du veta mer om pension och/ eller löneväxling kan du kontakta våra pensionsspecialister per telefon, 040- 62 39 000.

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?