Gå till sidans innehåll

Övriga allmänna handlingar

Vårdinformation utgör den största delen av arkivets material, men här finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar och kartor.

I de administrativa arkiven finns bland annat protokoll, årsberättelser, statistik, kassaböcker, korrespondens och avtal.

Regionarkivet har även tåg- och busstidtabeller från Skånetrafiken, fastighetsanknutna handlingar från exempelvis Regionfastigheter och Malmöhusfastigheter, liksom matsedlar och trädgårdsjournaler, främst från Axelvolds Lanthushållsskola. 

Ritningar

I Regionarkivet finns ritningar på fastigheter där Region Skåne och de tidigare landstingen har haft eller fortfarande bedriver verksamhet. Några exempel:

  • Gamla ritningar från S:t Lars sjukhus i Lund och gamla lasarettet i Lund.
  • Ritningar på exempelvis Hvilans lantbruks- och trädgårdsskola i Åkarp och lantbruksskolorna i Skurup och Svalöv.
  • Landstingsfastigheter Kristianstads Län har ritningar från åren 1992-1998.
  • Regionfastigheter har ritningar från senare år för Region Skånes olika fastigheter. 

Beställa allmänna handlingar

Nyare allmänna handlingar som kommit in till Region Skånes centrala administration finns i koncernkontorets diarium. Du kontaktar diariet via region@skane.se.

Äldre allmänna handlingar kan du få ut hos Regionarkivet. Sök i webbtjänsten Nationell Arkivdatabas för att få reda på vilka allmänna handlingar som finns bevarade hos Regionarkivet. Kontakta därefter Regionarkivet för att få ut kopior. 

Kontakt

  • Informationsstyrning och informationsförvaltning

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?