Gå till sidans innehåll

Övriga allmänna handlingar

Vårdinformation utgör den största delen av arkivets material, men här finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar och kartor.

I de administrativa arkiven finns bland annat protokoll, årsberättelser, statistik, kassaböcker, korrespondens och avtal.

Regionarkivet har även tåg- och busstidtabeller från Skånetrafiken, fastighetsanknutna handlingar från exempelvis Regionfastigheter och Malmöhusfastigheter, liksom matsedlar och trädgårdsjournaler, främst från Axelvolds Lanthushållsskola. 

Ritningar

I Regionarkivet finns ritningar på fastigheter där Region Skåne och de tidigare landstingen har haft eller fortfarande bedriver verksamhet. Några exempel:

  • Gamla ritningar från S:t Lars sjukhus i Lund och gamla lasarettet i Lund.
  • Ritningar på exempelvis Hvilans lantbruks- och trädgårdsskola i Åkarp och lantbruksskolorna i Skurup och Svalöv.
  • Landstingsfastigheter Kristianstads Län har ritningar från åren 1992-1998.
  • Regionfastigheter har ritningar från senare år för Region Skånes olika fastigheter. 

Beställa allmänna handlingar

Nyare allmänna handlingar som kommit in till Region Skånes centrala administration finns i koncernkontorets diarium. Du kontaktar diariet via region@skane.se.

Äldre allmänna handlingar kan du få ut hos Regionarkivet. Sök i webbtjänsten Nationell Arkivdatabas (NAD) för att få reda på vilka allmänna handlingar som finns bevarade hos Regionarkivet. Kontakta därefter Regionarkivet för att få ut kopior. 

Det går för närvarande inte att söka i Region Skånes handlingsbestånd via NAD. Om du har behov av att ta del av regionens arkivförteckning vänligen kontakta Regionarkivet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?