Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Utbildad utanför EU/EES med legitimationsyrke

För dig som är utbildad i ett legitimationsyrke utanför EU/EES, kan Region Skåne stötta dig till en svensk legitimation.

Ansökan om svensk legitimation gör du hos Socialstyrelsen. Följ anvisningarna på Socialstyrelsens webbplats.

Du som har utbildat dig utanför EU/EES men har arbetat i ett annat EU/EES-land i minst tre år, ska ansöka om legitimation som om du hade varit utbildad inom EU/EES.

Att få en svensk legitimation kan ta två till fyra år för dig som är utbildad utanför EU/EES.

Få din utbildning granskad 

Det första du bör göra är att låta Socialstyrelsen granska din utbildning. Socialstyrelsen kan därefter ge information om vilka uppgifter du måste genomföra för att få en svensk legitimation. Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad av Socialstyrelsen. 

Språkkrav 

För att arbeta inom svensk sjukvård måste du ha goda kunskaper i det svenska språket. Motsvarande kunskaper i danska och norska är också godkänt.

Svenska språket inom vården

Kunskapsprov 

För att få en svensk legitimation måste du genomföra kunskapsprov. Proven innehåller teoretiska och praktiska delar. Vilket universitet eller högskola i Sverige du ska genomföra proven på beror på vilket legitimationsyrke du ansöker för. International Office kan stötta dig i förberedelserna inför dessa prov.  

I Skåne arrangerar Lunds universitet utbildningen ”Förbered dig för kunskapsprovet” för dig som är läkare. Antagning sker två gånger om året.  

För sjuksköterskor finns en motsvarande utbildning. Är du utbildad i ett annat legitimationsyrke kan International Office hjälpa dig med förslag på studiematerial.  

Praktisk tjänstgöring 

Efter att du har klarat av kunskapsprovet måste du genomföra en praktisk tjänstgöring. I mån av plats kan verksamheterna i Skåne erbjuda detta. 

Den praktiska tjänstgöringen är sex månader för läkare och för övriga legitimationsyrken tre månader. Under tjänstgöringen utför du uppgifter som inte kräver legitimation.  

För att bli godkänd i din praktiska tjänstgöring ska du genomföra och bli godkänd i vissa arbetsmoment. Kliniken där du gör din praktiska tjänstgöring utgår från en bedömningsmall som är utformad av Socialstyrelsen. 

För en del legitimationsyrken krävs ett så kallat särskilt förordnande under den praktiska tjänstgöringen. Detta behövs för att kunna utföra yrket utan att ha en legitimation. Verksamheten ansöker hos Socialstyrelsen minst en månad innan den praktiska tjänstgöringen ska starta. 

Kontakt

E-postadress: international.office@skane.se 

Senast uppdaterad: 15 maj 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?