Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Förvaltningens uppdrag innefattar vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning och har verksamheter i hela Skåne.

Psykiatri bedriver specialiserad psykiatrisk vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin.

Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen.

Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne.

Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4300 medarbetare och verksamhet i hela Skåne.

Katarina Hartman är förvaltningschef.

Verksamhetsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.