Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne.

I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne.

Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri.

Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Katarina Hartman är förvaltningschef.

Verksamhetsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!