Vad är en supercykelväg?

En supercykelväg är precis som det låter. En bra cykelväg som är lite extra prioriterad och har det som är viktigt när du vill cykla i ditt eget tempo. 

 • minimalt med avbrott
 • företräde vid korsningar
 • få inbromsningar
 • bra belysning
 • hög framkomlighet
 • välskötta
 • plats för omkörning
 • separerad från övrig trafik

Supercykelvägar kommer få nya gula trafikskyltar så de blir lätta att hitta och känna igen. Ta den gula vägen.

lund-sodrasandby.png

Hur blir en cykelväg super?

Det finns många bra cykelvägar i Skåne, men först när den når upp till en viss kvalitetsnivå kan den certifieras som en supercykelväg. Det som bedöms är:

 1. Tillgänglighet

 2. Framkomlighet

 3. Komfort

 4. Trafiksäkerhet och trygghet

Den ska också vara lätt att känna igen genom den gemensamma skyltningen för Supercykelvägar i Skåne, med C i kombination med ett nummer.

Arbetet sker genom att göra en helhetsbedömning av cykelvägens skick. Därefter åtgärdas det som inte bedöms vara tillräckligt bra idag. Det kan handla om att lägga ny asfalt, bygga om korsningar så att cyklister får prioritet, bredda cykelvägen så att det blir lätt att köra förbi andra cyklister och se till att det finns bra belysning längs hela sträckan. När supercykelvägen är lanserad fortsätter arbetet med att hålla en hög standard och fortsatt förbättra sträckan.   

De första invigs i år

Under 2023 invigs Supercykelvägar mellan Lund – Södra Sandby och Landskrona – Häljarp. De närmsta åren planeras det för supercykelvägar i Helsingborg, Malmö, Lomma och flera andra delar av Skåne.

Cykelpendla och upplev fördelarna

Att välja cykeln är smart på många sätt. Om du har mindre än en halvtimme till jobbet går det oftast snabbare att cykla än att åka bil eller kollektivt. Andra fördelar är att du får motion och välmående av att cykla, du sparar in på bensinpengarna och du bidrar till att minska utsläppen.

Idag är det mindre än 10 % i Skåne som cykelpendlar till sin arbetsplats. Det vill vi ändra på. 

Region Skåne arbetar tillsammans med kommunerna i Skåne och Trafikverket för att utveckla Supercykelvägar – anpassade cykelvägar för pendling med cykel.Senast uppdaterad : 2023-05-10