Vi bygger för bättre vård - se vad som händer på våra sjukhusområden

Bygg- och fastighetsutveckling

För att möta framtidens behov genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården och infrastruktur för kollektivtrafiken.

För att bedriva och utveckla Region Skånes verksamheter behövs funktionella lokaler. De varierande verksamheterna har olika behov och förändras över tid.

Just nu genomför Region Skåne stora bygginvesteringar på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och planering pågår i Lund. I Kärråkra i Hässleholm bygger vi en tågdepå för Öresundstågen som kommer innebära cirka 150 nya arbetstillfällen, och vi bygger också en spårvagnsdepå i Lund.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter