Delad bild på en man och en kvinna i varsin arkivgång.

Regionarkiv

I Region Skåne bevarar vi handlingar enligt arkivlagen för att ta hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vi ska också se till de behov som finns inom forskningen, våra egna verksamheter och rättsväsendet.

Regionarkivet är centralarkiv för Region Skåne. I uppdraget ingår att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för dig som är forskare, privatperson eller vårdpersonal. 

Vårdinformation, såsom sjukhusjournaler, utgör närmare 80 procent av arkivets material, men det finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar, betyg och kartor.

En del av Arkivcentrum Syd

Regionarkivet är en del av Arkivcentrum Syd i Lund; Nordens största arkivinstitution. I modern forskningsmiljö har du tillgång till en unik samling material från ett flertal myndigheter och andra organisationer i Skåne.

I de gemensamma forskarsalarna kan du studera handlingar från alla medverkande organisationer.

Aktuella öppettider finns på Arkivcentrum Syds egen webbplats. 

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står inskriven i grundlagen. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till Region Skåne eller skapas inom vår organisation är allmänna.

I vissa fall kan det dock finnas skäl att skydda olika intressen, exempelvis den personliga integriteten, och en stor del av Regionarkivets handlingar kan därför vara sekretessbelagda.

Sök arkivhandlingar

I webbtjänsten Nationell ArkivDatabas kan du söka fram arkivförteckningar från Sveriges regioner, landsting och kommuner, och från föreningar och andra arkivbildare. Det går att söka fram volymer och få en bild av vad det finns för typ av handlingar och dokument i alla de olika arkiven. 

Om du hittat arkivhandlingar som du vill ha ut, där Region Skåne är huvudman, kontaktar du Regionarkivet för att ta del av materialet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.