Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 27 mars 2024

Invånare i Höör och Hörby kommer oftare att hänvisas till CSK

Fler invånare ska erbjudas vård på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus i stället för på Skånes universitetssjukhus (Sus). Från och med 1 april vill Region Skåne att invånare i Höör och Hörby tar sig till CSK om de behöver söka vård akut.

Entrén till  CSK en solig dag.

Förändringen möjliggörs av att Region Skåne omfördelar medel från Sus till CSK och Hässleholms sjukhus – så att fler patienter ska kunna tas emot i nordost. Totalt uppskattas att cirka två tredjedelar av den planerade öppenvården och hälften av den akuta sjukvården som idag utförs på Sus kommer att överföras.

– Vi har god tillgänglighet och nu får vi möjlighet att hjälpa fler invånare. Vi ser fram emot att välkomna fler till CSK även om alla såklart är fria att söka vård var de vill, säger Mats Molt Rolfsson, tillförordnad förvaltningschef för CSK.

Förändringen genomförs i dialog mellan sjukhusen, kommuner, primärvård, ambulans, 1177 och andra relevanta aktörer. De som själva söker sig till akutmottagningar uppmuntras som vanligt att kontakta 1177 först.

Björn Ekmehag, förvaltningschef för Sus, välkomnar förändringen.

− Jag ser detta som en viktig och positiv förändring, som gör att vi på Sus kan få bättre möjligheter i vårt uppdrag som universitetssjukhus. Till exempel skapar det utrymme för utveckling av nya behandlingar och arbetet med nationell högspecialiserad vård.

Därför genomförs förändringen

Andelen äldre invånare ökar samtidigt som andelen yngre minskar i Skåne. Det här är ett exempel på pågående samhällsförändringar som på olika sätt påverkar hälso- och sjukvården. Som en del i att möta dessa förändringar beslutade Regionfullmäktige 2020 om en strategi för att nå målet – bättre hälsa för fler. 

Strategin pekar på flera förflyttningar Region Skåne behöver göra och en första förändring genomfördes redan i höstas. Vårdcentralerna i Höör och Hörby började då remittera öppenvårdspatienter till sjukhusen i nordöstra Skåne.

Nu tas nästa steg genom att invånare i Höör och Hörby som har behov av akut vård, får subakut tid (behov av uppföljande vård som inte kräver sängplats) eller uppföljningsbesök rekommenderas att söka vård på CSK. Den planerad ortopedin ställs om till Hässleholms sjukhus. Till hösten kommer även en del av ambulanssjukvården ställas om på liknande sätt.

Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, ser omfördelningen som ett bra exempel på hur Region Skåne kan jobba med nivåstrukturering så att varje vårdinsats görs på den mest lämpliga nivån.

– Det bidrar till förflyttningarna i Framtidens hälsosystem, Region Skånes övergripande strategi. Genom att samarbeta över organisationsgränserna kan vi både stärka den högspecialiserade vården och skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet till vård för invånarna, säger han.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024