Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 17 april 2024

Bättringsvägen – ett kliv mot bättre hälsa

Nu står Bättringsvägen klar – en ny hälsostig runt området på Skånes universitetssjukhus i Lund. Målet är att fler ska röra sig mer. Förhoppningen är att bättringsvägar dyker upp på fler sjukhusområden i Region Skåne.

Hand med mobil som scannar qr-kod på stigen. Personal som utför övningar på stigen.

Genom att scanna QR-koden på olika rastställen får den som går sträckan bland annat tips på olika övningar. Arbetsterapeut Malin Nyborg, enhetschef och sjuksköterska Katherine Morrow samt fysioterapeut Tove Alvå testade de fysiska övningarna.

Bättringsvägen är ett steg mot målet att arbeta mer förebyggande med hälsa.   

– Vi vill att våra patienter och närstående upptäcker att stigen både kan skingra tankar och förbättra måendet, säger chefsfysioterapeut Sofia Hagel som ligger bakom idén med hälsostigen tillsammans med bland andra kollegan Anette Holm, sakkunnig inom fysisk aktivitet i Region Skåne.  

Samarbete nödvändigt  

För ett par år sedan kontaktade de Regionfastigheter för att diskutera olika möjligheter och platser.  

– Vi landade ganska snart i att sjukhusområdet i Lund var en bra startpunkt eftersom det finns mycket fin natur och flera vackra byggnader och konstverk i området, berättar Elisabeth Hoff, skylt- och utemiljöförvaltare inom Regionfastigheter.   

Hon såg till att projektet kunde bekosta bland annat tre nya bänkar längs slingan, anpassade övergångställen och informationsskyltar vid rastplatserna.   

Fem stopp  

Bättringsvägen är en slinga på 800 meter som går runt sjukhusområdet i Lund och som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Vägen är utmärkt med stolpar och skyltar efter samma principer som Skåneledens vandringsleder.   

Längs vägen finns fem rastställen där du genom att scanna QR-koder får förslag om att antingen se dig om, röra på dig eller öva på att vara närvarande. Invigningen lockade många medarbetare på Sus att testa den nya hälsostigen. Vid ett av rastställena provade tre kolleger några av övningarna.  

– Vi jobbar alla med njurpatienter som ibland vårdas en längre tid på sjukhuset. Då är det perfekt att kunna erbjuda dem en hälsostig för återhämtning, konstaterar arbetsterapeut Malin Nyborg, enhetschef och sjuksköterska Katherine Morrow samt fysioterapeut Tove Alvå.   

Alla välkomna 

Bättringsvägen är den första av fyra planerade promenadstigar på sjukhusområdet i Lund och välkomnar även allmänheten att promenera runt sjukhusområdet.  

– Vi hoppas att hälsostigen också lockar medarbetare och kringboende. Rundan bjuder på spännande information om sjukhusområdet i Lund som har en intressant historia, säger Sofia Hagel.  

Skyltar och kartor

Bättringsvägen är utmärkt med tydliga skyltar och kartor som också finns digitalt på Skånes universitetssjukhus hemsida.  

Bättringsvägen    (vard.skane.se)

Senast uppdaterad: 17 april 2024