Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Nyutexaminerade sjuksköterskor till Akutmottagningen i Lund

Gör skillnad. Varje dag.


KUL – Kunskaps Utveckling och Lärande!

KUL sjösattes våren 2017 där sex nyutexaminerade sjuksköterskor introducerades till akutmottagningen i Lund. KUL-konceptet blev en stor framgång och fortsätter med nya deltagare två gånger per år! KUL börjar med introduktion i femton veckor, du går först parvis med en KUL-kollega och därefter övergår det till ett individuellt schema.

-Fast jag ville till akutsjukvården, trodde jag aldrig att akutmottagningen skulle vara min första arbetsplats som ny färdig sjuksköterska, men tack vare KUL-programmet blev det möjligt säger sjuksköterskan Nina. Den 15 veckors långa introduktionen gav mig en trygg och stabil grund att stå på. Det var praktik i verksamheten, som varvades med teori och reflektioner.

Nu söker vi nya kollegor, som examineras i januari 2020, till akutmottagningen i Lund. Vi vill satsa på dig som är intresserad av och nyfiken på att växa in i akutsjukvården genom vårt KUL-koncept direkt efter grundutbildningen. Hos oss får du chansen att jobba på en av Sveriges största akutmottagningar!

-Som en del av KUL-programmet fick jag verkligen en chans att vara ny. Mina kollegor har visat min förståelse, uppmuntran och stöd, vilket har bidragit till en enorm utveckling och trygghet för mig.
Idag kan jag inte tänka mig en bättre start som sjuksköterska än som KUL-sjuksköterska på akutmottagningen säger Nina.

På Lunds akutmottagning tar vi hand om cirka 65 000 patienter per år. Här bedrivs högspecialiserad akutsjukvård dygnet runt genom teamarbete med undersköterskor, akutläkare, kuratorer och medicinska sekreterare. Vi är närmre 200 anställda varav cirka 120 sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans ansvarar vi för det första, akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, neurologi, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öronverksamhet. Här arbetar flera akutläkarspecialister och många läkare är under specialistutbildning till akutläkare. Här finns också flera specialistutbildade akutsjuksköterskor och fler som läser sin utbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.

Arbetsuppgifter

På akutmottagningen i Lund finns flera olika stationer att arbeta på, där team blir din första anhalt. På teamen arbetar du linjelöst, det vill säga att patienter inom alla specialiteter blandas. Din introduktion kommer dock att delas in i block såsom medicin, neurologi, kirurgi, ortopedi, samt en fördjupningsdel där du bland annat kommer att observera larm på akutrummet. Introduktionen sker de första veckorna enligt handledningsmodellen peer-learning och du kommer successivt att ta hand om fler patienter.

I blocken kommer hospiteringstillfällen att ske inom samverkande avdelningar på sjukhuset för att fördjupa inlärningen och utbyta erfarenheter. Dessutom kommer blockspecifika föreläsningar att hållas inom respektive specialitet. Introduktionen lägger stort fokus på förståelsen av patofysiologi, symtom, omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten, och du får och förväntas aktivt söka kunskap under arbetstid om det du behöver lära dig mer om. Reflektionsträffar hålls varannan vecka med programledarna och träffar med hela gruppen i Lund och Malmö planeras.

Utöver den inledande introduktionen erbjuder vi vår personal en schemalagd utbildningsdag en gång per schemaperiod i kompetenshöjande syfte, samt annan intern och extern kompetensutveckling som behövs för att arbeta på akutmottagning. Vi är redo att satsa på dig om du är redo att satsa på oss!

Du arbetar 38,25 timmar/ vecka och anställs på kombinerad dag och nattjänstgöring. Du arbetar två helger på fem veckor. Vi erbjuder ett schema med kvotavtal, vilket innebär att det finns möjlighet att minska veckoarbetstiden.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som i januari 2020 blir legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Är du en person som ser värdet av ett gott samarbete och som själv bidrar till detta genom glädje, ödmjukhet, flexibilitet och engagemang? Då har du goda förutsättningar för att trivas i vår verksamhet. Vi söker dig som har ett genuint intresse för akutsjukvård. Vidare vill vi att du har lätt för att ta initiativ och månar om kvalitet och patientsäkerhet. Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Då ska du inte tveka att söka redan idag!

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som undersköterska eller arbetat inom sjukvård under studietiden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.