Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Utbildningsanställning för sjuksköterska, Primärvården

Gör skillnad. Varje dag.

Primärvården ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna som bland annat består av barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Skåneövergripande verksamheter såsom ungdomsmottagningar, palliativ slutenvård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativt utvecklingscentrum, kompetenscentrum primärvården Skåne och Centrum för primärvårdsforskning (CPF) ingår också i Primärvården. CPF och palliativt utvecklingscentrum bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och bidra med specialistkompetens inom Primärvårdens verksamheter? Vi erbjuder nu möjlighet till tre utbildningsanställningar för sjuksköterskor som ser sin framtid inom Primärvården.

En utbildningsanställning innebär studier vid lärosätet på halvfart och klinisk utbildning/praktik hos arbetsgivaren på halvfart. Den kliniskt förlagda delen av anställningen planeras i dialog med din närmsta chef och med stöd av studierektor för specialistutbildningar. Den kliniska utbildningsplanen utgår ifrån dina nuvarande kompetenser och erfarenheter med specificerade kliniska utbildningsdelar som främjar den framtida befattningen inom specialistområdet. Även handledarutbildning på avancerad nivå kan ingå i den kliniska utbildningsplanen.

Utbildningsanställningen pågår under två år och du behåller din lön under studietiden. Eventuell obligatorisk utbildning i anställningen ersätts i enlighet med Region Skånes riktlinjer för resa i tjänst. Om viss del av utbildningen som är obligatorisk är förlagd till ort utanför Skåne sker ersättning i enlighet med bestämmelser för resa i tjänsten. Arbetsgivaren tillhandahåller även viss kurslitteratur. Du har rätt till avtalsenlig semester och ingår i den årliga löneöversynen.

Utbildningsanställningen är en tidsbegränsad anställning och du placeras på en verksamhet inom ditt framtida specialistområde, det vill säga på vårdcentral alternativt inom den palliativa verksamheten, där också dina kliniska studier utgår ifrån. Vid ingåendet erhåller du även en tillsvidareanställning inom förvaltningen som sjuksköterska.
Efter utbildningsanställningens slut är målet att du inom sex månader placeras på en tjänst med specifika uppgifter utifrån din nya kompetens. I ditt kommande uppdrag förväntas du ha en aktiv roll för att säkerställa en högkvalitativ omvårdnad och ett pedagogiskt förhållningssätt till övriga medarbetare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har minst två års klinisk erfarenhet. Utbildningsanställningarna är förlagda inom Primärvårdens olika verksamheter och gäller specialiteterna distriktssköterska och specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård/ASIH.

Utbildningsanställning kan du söka som har kommit in alternativt sökt in till specialistsjuksköterskeutbildning inom ovannämnda specialiteter, 60hp, på halvfart med start vårterminen 2020.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi tror att du har ett tydligt utvecklingstänk, goda pedagogiska förutsättningar och att du tycker att detta verkar vara ett utmanande och stimulerande sätt att läsa din specialistutbildning på. Som person är du flexibel, vill arbeta i tvärprofessionella team och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Primärvården erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 100 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.