Sista ansökningsdatum 2020-03-01 Sök jobbet

AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Område AT ST anställer årligen 64 nya AT-läkare till Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi ingår i avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet och är den instans som leder arbetet med AT- och ST-utbildning på Skånes universitetssjukhus. Här arbetar områdeschef, AT-chefer, utvecklare, administratör samt övergripande studierektorer för AT respektive ST. Som AT-läkare är du anställd inom område AT ST med AT-chefen som formell chef, men du tjänstgör ute i verksamheter på Sus, inom Psykiatri Skåne samt inom Primärvården, där du även har en operativ chef.

Arbetsuppgifter

Välkommen att söka AT på Skånes universitetssjukhus med start hösten 2020!
Som AT-läkare på Sus möter du allt från bassjukvård till högspecialiserad sjukvård och du erbjuds tre olika AT - 18 månaders ordinär respektive barn-AT eller 24 månaders forskar-AT. Vad som ingår i AT på Sus och vad de olika spåren innebär kan du läsa om här: https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/jobba-hos-oss/at-tjanstgoring/#

Vi ska nu tillsätta 32 nya tjänster, med tillträde den 31 augusti respektive 23 november 2020. Vi söker dig som har ett intresse för Sus som framtida arbetsgivare och tilltalas av att det på ett universitetssjukhus ingår att handleda och utbilda i medarbetares uppdrag. Du har också ett intresse för forskning, antingen nu eller senare när du vet i vilken specialitet du ser din framtid.

Kvalifikationer

Du har eller kommer vid tillträdesdatum att ha svensk läkarexamen. Om du har läst utanför Norden krävs beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT samt har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.

Vid urval till intervju är det meriterande om du efter termin nio på grundutbildningen, eller efter beslut från Socialstyrelsen, har haft avlönad forskning eller har tjänstgjort som underläkare i Södra sjukvårdsregionen. Det är även meriterande om du har annan längre arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården och andra verksamheter. Har du dokumenterad pedagogisk erfarenhet ses det också som merit i urvalsprocessen. Detsamma gäller om du redan bor i Skåne eller är uppvuxen här och har valt att läsa till läkare på annan ort.

I urvalsprocessen fäster vi stor vikt vid att du som person har en god kommunikativ förmåga och en förmåga att samarbeta samt ett empatiskt förhållningssätt och en god självinsikt.

Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast! Under övrigt finner du information om vilka dokument som ska bifogas för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Du kan komplettera din ansökan fram till sista ansökningsdag den 1/3. Notera att sista ansökningsdagen till Sus är tidigare än övriga förvaltningar i Region Skåne.

Intervjuerna är planerade till den 16-19 mars vid Sus i Lund. Kallelse till intervju kommer att ske under vecka 11. Fr.o.m. våren 2020 tillämpar vi gruppintervjuer, med en individuell del. Intervjuerna tar en halvdag i anspråk, förmiddag eller eftermiddag. Du kommer i ansökan kunna uppge vilken dag och tid som skulle passa dig bäst om du blir kallad till intervju. Vi försöker därefter tillgodose önskemål i den mån det går.

Övrigt

Bifoga följande till din ansökan:
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
• Du som studerat utanför Norden, ska bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige). Om du har vikarierat i svensk sjukvård innan examen bifogar du även Särskilt förordnande.
• Du som söker forskar-AT ska bifoga en mall som du hittar på https://www.skane.se/jobba-hos-oss/utbildning-och-praktik/sok-at/forskar-at/ samt ett intyg från din handledare om att du har pågående projekt och att det finns erforderliga resurser för din forskning.
• Då vi kommer att träffa många sökande under intervjudagarna vill vi att du bifogar ett foto.

Om du inte använder den digitala mallen behöver du även bifoga följande:
• CV innehållande utbildningar, arbetslivs- och forskningserfarenhet. Om du, efter T9, har haft avlönad forskning (dvs. inte ex. examensarbetet på T10) eller har arbetat som underläkare, uppge arbetsplats, fullständig anställningstid och sysselsättningsgrad.
• Personligt brev, med foto där du motiverar varför du är intresserad av AT, forskar-AT eller barn-AT.

Referenser:
• Uppge minst två referenspersoner (de du jobbat längst med) som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring, varav en läkare.
• Om du bifogar rekommendationsbrev kan du inte använda samma person som referens.
• Om du har varit på intervju hos oss tidigare vill vi att du uppger nya referenspersoner.
• Om du inte har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll, dock ej forskningshandledaren.
• Referenterna ska vara aktuella och vidtalade samt tillgängliga under vecka 11-12.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
På Region Skånes hemsida under Lediga jobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig.

Klicka här för mall forskar-AT
Sök jobbet