Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Apotekare till läkemedelsförsörjningen gällande tillverkning och beredning samt ATMP i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Område läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården med kunskap och tjänster som främjar en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i Region Skåne. Område läkemedel är en aktiv del i Region Skånes kunskapsstyrning vars syfte är att sprida kvalitetssäkrad kunskap och tjänster såväl inom koncernen som till sjukvården.
Arbetet inom Område läkemedel omfattar bland annat upprättande av rekommendationer, regionala riktlinjer, införande av nya läkemedel, läkemedelssäkerhetsarbete och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Prognosarbete, stöd vid upphandlingar och ekonomisk uppföljning är också en viktig del i arbetet.

Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion är centralt organiserad inom Område läkemedel på Koncernkontoret och utgör den operativa basen för den regionala styrningen och det strategiska arbetet gällande läkemedelsförsörjningen. Allt sker i nära samarbete med övriga professioner inom Region Skånes hälso- och sjukvård.
Idag finns det fyra övergripande försörjningsflöden för läkemedel i Region Skåne. Den regionala sjukhusapoteksfunktionen bär ansvaret för att koordinera och övervaka respektive försörjningsflöde för att garantera optimal funktion och efterlevnad till avtal i nära samarbete med apoteks- och tjänsteleverantören ApoEx.

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi, så kallade avancerade terapeutiska medicinska produkter, (eng. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), står inför ett genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Region Skåne har tagit beslut om att etablera ett kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för ATMP. Då ATMP är ett relativt nytt område inom sjukhusfarmacin innebär detta att ett nytt försörjningsflöde ska byggas upp.

Arbetsuppgifter

Vi söker just nu två nya kollegor med ansvar för ATMP samt flödet tillverkning och beredning!

Rollen innefattar arbete med det befintliga försörjningsflödet för tillverkning och beredning av cytostatika, steril extempore och förfyllda sprutor samt kliniska prövningar. Utöver detta ingår även att bygga upp ett nytt försörjningsflöde gällande ATMP i nära samarbete med det nyinrättade ATMP-centret.

Regionalt flödesansvariga farmaceuter är ansvariga för att följa upp och hantera störningar och oklarheter gällande flödets funktionalitet och efterlevnad till myndighetskrav i samarbete med de leverantörer och funktioner internt och externt som påverkar flödet.

I samråd med enhetschef för regionala sjukhusapoteksfunktionen och förvaltningarnas chefapotekare samt regional läkemedelschef hanterar du övergripande regionala försörjningsfrågor. Du kommer att leda och administrera olika samarbetsforum gällande flödet och regelbundet följa upp avvikelser och överenskomna åtgärder. En viktig del av arbetet är att ta fram och tillgängliggöra regionala rutiner för olika processer och delprocesser samt administrera olika delar kring flödet.

I rollen ingår också incidentbevakning och hantering av driftstörningar och problem under kontorstid i samarbete med den lokala organisationen.

Arbetet bedrivs i en miljö som präglas av välkomnande, driftighet och respekt.

Kvalifikationer

Vi letar efter dig som kan bidra med energi och drivkraft till vår enhet och som har ett stort intresse för utveckling och lärande! Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur.

Gällande de formella kraven söker vi dig som är legitimerad apotekare eller har motsvarande kompetens inom farmakologi, farmaci och farmakoterapi motsvarande apotekarexamen med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Utöver detta söker vi dig som har:
- Dokumenterad GCP- utbildning
- Giltigt B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
- Tidigare erfarenhet av sjukhusfarmaci och läkemedelsförsörjning
- Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift behövs.

Om du har vana av att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med andra funktioner internt och externt samt erfarenhet av beredningsfarmaci och GMP anses detta meriterande. Om du dessutom har erfarenhet av att arbeta med frågor relaterat till kliniska prövningar med vana att hantera kontakter med involverade läkemedelsföretag (sponsorer) och CRO, samt ta fram rutiner och implementera framtagna processer anses detta starkt meriterande.

Även erfarenhet av att hantera företagskontakter, ta fram rutiner och implementera processer för avancerade läkemedelsterapier t ex produkter innehållande Genmodifierade Mikroorganismer (sk GMM) i enlighet med Arbetsmiljöverkets- och Läkemedelsverkets föreskrifter är meriterande. Lika så kunskap och erfarenhet av arbete gällande kvalitetsarbete, upphandlingsarbete samt goda kunskaper i excel för att hantera och analysera större mängder data.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.