Sista ansökningsdatum 2019-11-19 Sök jobbet

Arbetsterapeut till VO neurologi och rehabiliteringsmedicin i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) neurologi och rehabiliteringsmedicin består av såväl sluten- som öppenvård i både Malmö, Lund och på Orupssjukhuset utanför Höör. Vid rehabilitering skapas grunden för att patienten trots sin skada eller sjukdom ska fungera optimalt och uppnå god livskvalitet avseende arbete, familj och fritid. Rehabiliteringsmedicin vilar på en biomedicinsk grund och tar sin utgångspunkt från WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa".

På de rehabmedicinska avdelningarna erbjuds interdisciplinärt och internationellt ackrediterad rehabiliteringsmedicinsk bedömning och rehabilitering av personer, företrädesvis i aktiv ålder med aktivitetsnedsättning på grund av skada i nervsystemet, i rörelseapparaten eller på grund av långvarig smärta. Rehabpersonal inom avdelningarna neurologi och neurokirurgi arbetar i multidisciplinära team med patient och övrig personal.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en arbetsterapeut till VO neurologi och rehabiliteringsmedicin i Lund.

Tjänsten är placerad på neurologen i Lund som erbjuder vård till personer med neurologiska skador och sjukdomar. Du har huvudsaklig placering inom slutenvård på en neurologisk akutvårdsavdelning, men arbetsuppgifter finns också på mottagning.

Som arbetsterapeut kommer du att bidra med din specifika yrkeskompetens genom att bedöma hjälpmedelsbehov, göra ADL-bedömning hos patienter med neurologiska sjukdomar/skador. På avdelningen arbetar du i team i nära samarbete med fysioterapeut och andra yrkeskategorier. Du är viktig i teamet och har en viktig del av samverkansprocessen vid utskrivning. På neurologens mottagning arbetar vi i diagnosteam och utöver bedömningar gör vi rehabiliterande insatser och råd kring träning, utbildning, kompensatoriska åtgärder i form av hjälpmedel, hjälpinsatser och miljöanpassning.

Som arbetsterapeut analyserar och bedömer du patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter inom områdena personlig vård, boende, arbete/utbildning och fritid. I detta ingår bedömning av hur kroppsfunktioner och miljö påverkar aktivitetsutförandet. Vi använder oss av standardiserade mätinstrument.

Kvalifikationer

Du som söker är svensklegitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av neurologisk rehabilitering och/eller akutsjukvård. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utredning och bedömning av neurologisk funktion och aktivitetsförmåga. Särskilt meriterande är utbildning och erfarenhet av AMPS. Meriterande är också erfarenhet av ett ICF-baserat (International Classification of Functioning, Disability and Health) arbetssätt och interdisciplinärt teamarbete.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Du som söker trivs med att arbeta patientfokuserat med en helhetssyn och ett vårdkedjeperspektiv samt är van vid teamarbete. Därtill har du en god pedagogisk förmåga och förmåga att ta egna initiativ. Du är van att arbeta självständigt och under eget ansvar.

Enheten har ett nära samarbete med Lunds universitet där det finns en medicinsk professor i rehabiliteringsmedicin och vi välkomnar dig som har intresse av arbetsterapeutisk metodutveckling i relation till patientklientelet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet