Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Psykolog till barn- och ungdomshabilitering i Ängelholm

Gör skillnad. Varje dag.

– Det är fascinerande att få ta del av barnens och ungdomarnas perspektiv - och just de mötena är en väldigt spännande och utvecklande del av att arbeta här. Det finns också mycket utvecklingsarbete som görs inom verksamheten: införa nya metoder, prova andra arbetssätt, och som psykolog här tycker jag att det finns utrymme och ett bra stöd från ledningen för sådana initiativ, berättar Anders Vilhelmsson, psykolog och yrkesutvecklare.

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (0-17 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att barnet och familjen har full delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av insatserna. Om du är mer nyfiken hur det är att arbeta på Habiliteringen, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.

Vi finns placerade i vackra Ängelholm med närhet till både hav och fin natur. Vi har goda pendlingsmöjligheter, där en promenad från tågstationen till oss tar ungefär sju minuter. Som psykolog hos oss kommer du att arbeta på en mindre enhet med erfarna och trevliga kollegor. Vår arbetsplats kännetecknas av en god kollegial sammanhållning och samarbete samt ett närvarande ledarskap.

På enheten i Ängelholm finns cirka 25 medarbetare inom yrkesgrupperna sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog, receptionist och medicinsk sekreterare.

Arbetsuppgifter

Är du psykolog som trivs med att ha ett varierande samt utvecklande arbete och gillar att befinna dig i ett kreativt arbetslag? Då ska du ta chansen och bli vår nya kollega på barn- och ungdomshabiliteringen i Ängelholm.

Du kommer att arbeta med att göra psykologiska bedömningar, ge stöd, rådgivning, handledning och behandling till barn, ungdomar och föräldrar utifrån funktionsnedsättningen samt dess konsekvenser för barnets/ungdomens utveckling och vardagssituation. Att inleda kontakt och samarbeta med barn och unga faller dig naturligt och det är viktigt för dig att de blir hörda samt att deras synpunkter beaktas.

Insatserna kan ges på habiliteringen, i hemmet, i förskolan/skolan och via videosamtal, både individuellt och/eller i grupp. Exempel på aktuella gruppinsatser är Acceptance and commitment therapy (ACT) till föräldrar och manualbaserad föräldrastödsprogram med inriktning mot positivt beteendestöd för barn med problemskapande beteende. Du deltar i planeringen av insatser tillsammans med barn, ungdomar och familj och deras nätverk. Vidare samverkar du tillsammans med andra aktörer såsom förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.

Barn- och ungdomshabiliteringen har ett tydligt fokus på utveckling och utvärdering av arbetssätt, vilket vi hoppas att du bidrar aktivt med. Det finns även möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag utifrån intresse. Vissa uppdrag är riktade mot den egna yrkesprofessionen medan andra uppdrag kan gälla till exempel kvalitetsregister, resursteam eller prioriteringsarbete. Vi använder oss av kompetensstegar för att tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som finns.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Då resor ingår i tjänsten, krävs det att du har att giltigt B-körkort. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism, rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

För att trivas hos oss bör du ha ett intresse av att arbeta i tvärvetenskapliga team och att samarbeta över yrkesgränserna. Du arbetar självständigt i din yrkesroll och är flexibel i ditt förhållningssätt gentemot patienter och kollegor. Du är van vid att arbeta med olika IT-system och har en öppenhet för digitala vårdkontakter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell tillsättning.

Intervjuer planeras att hållas den 4 november.

Till denna rekrytering har vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.