Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Specialistläkare (LUS) till sektion barnkirurgi i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård inom barnkirurgi, barnhjärtkirurgi och neonatologi.

Region Skåne och barnkirurgiska sektionen har det fina uppdraget av Socialstyrelsen att ha rikssjukvård för tre diagnosgrupper inom spädbarnskirurgi. Uppdraget har gällt från juli 2018. Vårt upptagningsområde är Södra sjukvårdsregionen och för barnhjärtkirurgi och för de delar inom barnkirurgin som är rikssjukvård är hela landet vårt upptagningsområde.

Sus Lund är traumacenter för södra Sverige där uppbyggnaden av denna organisation pågår.

Arbetsuppgifter

Barnkirurgiska sektionen Sus söker nu tre specialistläkare i barn- och ungdomskirurgi.

I dina arbetsuppgifter som specialistläkare ingår bland annat operationer, avdelnings- och mottagningsarbete, jourtjänstgöring och konsultverksamhet i Södra sjukvårdsregionen. Vidare ingår utvecklingsarbete, forskning samt utbildning och handledning av kollegor från andra specialiteter, läkarkandidater, sjuksköterskor och undersköterskor.

Verksamheten är sammanhållen inom enheten, men alla specialistläkare har egna profilområden där de ansvarar för att driva utvecklingen. Inom verksamheten finns det stort utrymme att driva det egna området, vilket också kan utökas. Jourverksamheten bedrivs för närvarande som beredskapsjour (A) på såväl primär- som bakjourssidan.

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp
- Kunskaper i MS Office, Melior och Orbit.

Det är meriterande om du har disputerat eller har erfarenhet av forskning.

Verksamheten lägger stor vikt vid tvärprofessionellt teamarbete. Vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och ett utvecklingsintresse. Vidare vill vi att du är prestigelös, strukturerad och drivande med en god helhetssyn. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer göras innan eventuell anställning.

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.